Home
Vertalingen
Stukken
Strips
Genealogie
CV
Links
Zoek

de Volkskrant van 12 maart 1986, Kunst, interview

MUZIEK VAN COMPONIST PERANDA VULT LEEMTEN OP

Marcus Passie van Bach gerestaureerd

UTRECHT - De Marcus Passie van Johann Sebastian Bach lijkt één van die muzikale spookbeelden waar musicologen zich al tientallen jaren het hoofd over breken. Het enige dat er van over is, is de in 1731 uitgegeven tekst van Picander, Bachs vaste tekstdichter. Bachs partituur dook veertien jaar na zijn dood nog even op in een catalogus van de uitgever Breitkopf, maar is sindsdien verdwenen.

Deze week wordt de Marcus Passie na veel graaf- en plakwerk opgevoord: een reconstructie van Jos van Veldhoven, dirigent van het Utrechts Barok Consort. Daarmee wordt de balans opgemaakt van meer dan een eeuw muziekwetenschappelijk geploeter. De Marcus Passie wordt achtereenvolgens uitgevoerd op 13, 14 en 16 maart in Amsterdam, Utrecht en Groningen.

Anders de Matthaeus en de Johannes-passie, die in Bachs eigen manuscript bewaard zijn gebleven, leek de muziek van de Marcus voorgoed verloren. Tot 1873 althans. In dat jaar werd ontdekt dat vijf van de Marcus-teksten precies passen op de muziek van een aantal delen uit de Trauerode (BWV 198) uit 1727. Onzinnig was die veronderstelling allerminst: Bach gebruikte dikwijls muziek opnieuw. Met dat gegeven als leidraad kwamen in de loop der jaren telkens weer vermoedelijke delen uit de Marcus Passie boven water.

Jos van Veldhoven heeft bij zijn reconstructie met al die onderzoekingen rekening gehouden. "Er komt een geheel uit, al is het wel een beetje zoeken", zegt hij. "Er zijn meerdere voorstellen en daar heb ik gewoon de beste uitgekozen. Bij twee koren en een aria heb ik zelf de tekst onder de noten gezet, zij het aan de hand van informatie die al bij anderen te vinden was. Het idee van een reconstructie is natuurlijk niet nieuw. Er bestaat zelfs een gedrukte partituur van de Marcus Passie, samengesteld door Hellmann, en die versie is ook wel uitgevoerd. Maar die bevat misschien zestig procent van wat er nu bij ons klinkt."

Het Utrechts Barok Consort, een ensemble dat zich toelegt op authentieke uitvoeringen van barokmuziek en bestaat uit amateurs en aankomende beroepsmusici, heeft al meer projecten met minder gebruikelijk repertoire op zijn naam. Van Veldhoven prijst zich gelukkig een avontuurlijk beleid te kunnen voeren: de gevestigde authentieke ensembles zijn om financiële redenen aangewezen op de grote, bekende stukken.

De Marcus Passie bevat een openings- en een slotkoor, zes aria's, en zestien koralen. Voor al deze delen heeft men bevredigende oplossingen kunnen vinden. Onherroepelijk verloren zijn evenwel de recitatieven en de turbae, de volkskoren. Van Veldhoven: "Ik heb lang rondgelopen met het idee dat er iets te vinden moest zijn waardoor dat stuk als geheel weer intact raakt. Eigenlijk hebben noch de koralen, noch de koren, noch de aria's zin, als ze niet in de context van de recitatieven geplaatst zijn."

Gaten

Van Veldhoven heeft de openliggende gaten op ongebruikelijke, maar oorspronkelijke manier gedicht. Hij gebruikt daarvoor muziek uit de Marcus Passie van Marco Gioseppe Peranda (1625-1675). In eerdere reconstructies loste men dit probleem op door de recitatieven voor te lezen. Ook zijn er uitvoeringen geweest waarbij de tekst op aan elkaar gemonteerde recitatief-fragmenten uit ander werk van Bach werd gezongen. Van Veldhoven is daar niet gelukkig mee: "In dat geval voer je muziek uit die zeker niet zo geklonken heeft, terwijl voor de luisteraar het onderscheid niet duidelijk is. Voor mezelf heb ik als grens gesteld dat je geen nieuwe noten moet hoeven componeren om een reconstructie te maken. Bach moet je Bach laten. Er zitten weliswaar stukken in waarvan het niet absoluut zeker is dat ze destijds hebben geklonken, maar dan zijn het in ieder geval allemaal nog noten van Bach."

"Ik heb de keuze voor Peranda gemaakt zoals een architect die restaureert uitkijkt naar geschikt materiaal om een gebouw dat niet compleet is mee aan te vullen. De tekst is bij Peranda gelijk op kleine verschillen na. Ik kon dus moeiteloos uitwisselen."

"Peranda's muziek is anders van stijl – hij leefde twee generaties eerder –, maar het is een stijlverschil dat zich heel goed kan handhaven, en dat bovendien in de tijd van Bach al bestond. Juist omdat het zulke sobere, liturgisch gebonden muziek is, die niet de pretentie heeft grote indruk te willen maken, is het bruikbaar als aanvulling. En ik ben ervoor gevallen omdat het helderheid schept voor de luisteraar: in onze uitvoering is alles wat geen begeleiding heeft van Peranda en alles waar instrumenten bij klinken van Bach. Daardoor doe je niet aan vervalsing: iedereen kan horen waar je muziek hebt toegevoegd."

Bachs Marcus was waarschijnlijk iets langer dan de bijna twee uur durende versie die het Utrechts Barok Consort ten gehore brengt. Over de geldigheid van zijn reconstructie heeft Van Veldhoven weinig reserves: "In de meeste gevallen durf ik wel te zeggen dat het honderd procent zeker is dat deze muziek bij Bach ook zo geklonken heeft. Met name de koren uit de Trauerode, die zijn zo ontzettend overtuigend op de tekst van de Marcus Passie. Daaraan wordt ook eigenlijk door niemand getwijfeld."

"Een ander voorbeeld. Er is in de Marcus Passie een aria "Angenehmes Mordgeschrei". Er blijken in het werk van Bach nog twee aria's te vinden die allebei beginnen met het woord Angenehmes. Als dan bij een van die twee de tekst perfect past, is de kans dat je het mis hebt niet zo groot meer."

"Er zijn ook ontdekkingen die wel overtuigend zijn, maar waarbij je vooral op je intuïtie afgaat. Zoals bij de koraalzettingen, daar is het houvast minder groot."

Het spoortje wroeging bij Van Veldhoven heeft met Bachs muziek niets te maken: "Het meest aanvechtbare deel van de reconstructie is dat ik Peranda in stukken heb geknipt. Uit een soort piëteit heb ik één ding toegevoegd: Peranda's passie begint met een introïtus – eigenlijk de titel boven het evangelie, die in die tijd op muziek werd gezet: Das Leiden unsern Herrn Jesu Christu, wie es Sankt Markus beschreibet. Ik vond dat die er voor moest, want uiteindelijk bebben we dankzij Peranda kunnen reconstrueren."

Is deze reconstructie nu het laatste woord omtrent de Marcus Passie?

Van Veldhoven: "Het is de stand van zaken op dit moment. De muziek die nu nog ontbreekt is zo tekstgebonden: ik denk dat je er vrede mee moet hebben dat die kwijt is. De volgende stap zou moeten zijn dat iemand die partituur vindt – wat niet ondenkbaar is. Ervan uitgaande dat Breitkopf in 1764 die Marcus Passie van Bach aanbiedt, is het waarschijnlijk dat iemand hem daar heeft gekocht. Dan is de kans dat het stuk nog ergens ligt groter dan wanneer het bij de slager terecht was gekomen die er misschien zijn worst in had verpakt."


© Frits van der Waa 2006