Home
Vertalingen
Stukken
Strips
Genealogie
CV
Links
Zoek

de Volkskrant van 23 februari 1990, Kunst, recensie

Raphael Kwartet snijdt door de ziel in Sjostakovitsj

Raphael Kwartet: Keuris en Sjostakovitsj. Attacca.

Het zou goed zijn als er eens een geldschieter zou besluiten een strijkkwartet te adopteren. Dat Nederland niet kan bogen op een rijke kwartettencultuur komt onder andere doordat kwartetspelers het erbij doen. De meesten verdienen hun brood als orkestmusicus, en hebben daardoor maar beperkt de ruimte om hun liefde voor de kamermuziek uit te dragen.

Tussen het Mondriaan Kwartet, gespecialiseerd in het eigentijdse repertoire, en het Orlando Kwartet dat zich toelegt op het klassieke werk, bekleedt het Raphael Kwartet een middenpositie. De vier musici voelen zich vooral thuis in het iets beschaafdere werk uit deze eeuw.

Maar het spelniveau van het ensemble, dat acht jaar geleden geformeerd werd, steekt boven de beschaafde middenklasse uit. Dat is vooral te horen in de twee Sjostakovitsj-kwartetten die samen met het tweede Strijkkwartet van Tristan Keuris door Attacca op cd zijn gezet.

Het Achtste en het Dertiende Strijkkwartet horen tot het mistroostigste en kaalste wat zwartkijker Sjostakovitsj gecomponeerd heeft. Het Raphael Kwartet vindt een goed evenwicht tussen een warme, rijke ensembleklank en een enigszins klinische, strakke interpretatie. Hoewel het af en toe opduikende sarcasme wat meer gewicht had kunnen krijgen, bereikt het ensemble in de uitgespaarde, bespiegelende gedeeltes een diepgang die door de ziel snijdt.

De registratie is mooi, maar genadeloos, en verbloemt niets van de schurende harsklank die meeklinkt in de ijlste tonen.

Keuris' kwartet uit 1985 is speciaal voor het Raphael Kwartet geschrevenen bevat minder oorstrelende klanken dan hij gewoonlijk in zijn muziek verwerkt. Het is een solide stuk, met veel actie, veel levenslust, en veel langsschietende noten en samenklanken. Het kwartet speelt het met volle overtuiging. Maar naast het werk van Sjostakovitsj heeft dit werk toch het effect van drukdoenerij. Dat het op deze plaat als openingsstuk fungeert is dan ook heel verstandig.

Kamermuziek van Lex van Delden, door o.a. Edward Witsenburg, Paul Komen en Ronald Hoogeveen. BFO.

Het Raphael Kwartet, aangevuld met altviolist Jouke van der Leest en cellist Taco Kooistra, levert met het Sextet van Lex van Delden ook een bijdrage aan de cd die BFO aan de in 1988 overleden componist, muziekjournalist en bestuurder heeft gewijd.

Dit Sextet uit 1971 is een verrassend scherp geformuleerde muzikale mededeling, die met kop en schouders boven de andere composities op de plaat uitsteekt. De nadruk op klopmotieven, maar ook de stuwkracht van de muziek doet vermoeden dat Van Delden hier zijn oor bij Sjostakovitsj te luisteren heeft gelegd.

Uit de overige vier stukken spreekt vooral het grote plezier dat Van Delden had in het uitvinden van muziek. De uitvoeringen doen dat plezier zoveel recht, dat je vergeet dat zijn uitvindingen, geschreven in een gematigd modern idioom, soms wat doorbordurend en in harmonisch opzicht wat grauw zijn. Zo is het eerste Pianotrio een nogal stroef werkstuk. Maar de Saxofoonsonatine is speels en energiek, terwijl het Impromptu voor harp en het Duet voor fluit en harp, nu eens flitsend, dan weer feeëriek, een klankrijkdom bieden die in deze opname uitstekend naar voren komt.

Aafje Heynis: Bach, Händel, Brahms e.a. Philips.

Overschrijven uit cd-boekjes hoort natuurlijk niet, maar toch is "ongekunsteld" zo'n rake typering van de zang van alt Aafje Heynis dat ik het woord graag even leen van toelichter Jan Rubinstein.

De alt Heynis vierde in de jaren vijftig en zestig glorie als oratorium-, lied- en concertzangeres. Philips brengt in de serie Legendary Classics een compilatie van opnamen uit die tijd. Naast Bach, Hädel (aria's uit passies en oratoria) en Brahms (Vier ernste Gesänge) bevat de plaat verscheidene andere korte stukken (o.a. Schubert, Franck en Dvorak).

Bach en Händel, begeleid door de Wiener Philharmoniker, klinken uitstekend, maar bij de composities met pianobegeleiding lijkt het wel of het instrument achter een gordijn staat. Alleen bij twee Engelse volksliedjes, waaronder het onvermijdelijke, maar toch bijzonder mooi gezongen Greensleeves, is de balans onberispelijk. Ook is het kooraandeel in Francks Panis Angelicus en het Ave Maria van Bach/Gounod wat wrakkig.

Maar wat zou het, het gaat om de stemkunst van Aafje Heynis, en die wordt hier in al haar natuurlijke verscheidenheid geportretteerd.

Nederlands Kamerkoor: koorwerken van Sweelinck o.l.v. Jan Boeke, Philippe Herreweghe en Peter Phillips. BFO.

Het Nederlands Kamerkoor heeft zijn tweede cd met koormuziek van Jan Pieterszoon Sweelinck gemaakt. Weer met drie verschillende dirigenten, en weer met hetzelfde hoogstaande resultaat.

Waar de eerste plaat een keus uit Sweelincks psalmzettingen en motetten bood waarin lichtvoetige, aan chansons verwante stukken met kleine woordschilderingen overheersten, neigt het repertoire op de tweede aflevering meer naar het grandioze en abstracte.

Het koor zingt stralend, maar ontplooit soms een wat erg massief geluid, een effect dat nog versterkt wordt wanneer er partijen instrumentaal verdubbeld worden – op zichzelf een muziekhistorisch verantwoorde praktijk. Vooralsnog is het NKK, traditiegetrouw, de exclusieve pleitbezorger van Sweelincks vocale werk. Dat moet ook maar eens door een van die roemruchte Engelse koren op het repertoire genomen worden, dan valt er wat te vergelijken.

Wat valt hier nog meer te zeggen, na de Kunst & Cultuur-bijlage van vorige week, met dat prachtige stuk van Kees Fens over Sweelinck? Haal het gauw even uit de kattebak.


© Frits van der Waa 2006