Home
Vertalingen
Stukken
Strips
Genealogie
CV
Links
Zoek

Niet geplaatst artikel voor de Volkskrant, 18 mei 1990


Henck schildert Perzische
taferelen van Koechlin

Les Heures Persanes van Charles Koechlin door Herbert Henck. De IJsbreker, Amsterdam.

Zeventien reukflesjes met oosters parfum stalde de Duitse pianist Herbert Henck uit in de IJsbreker. Een beetje veel, een beetje veel van hetzelfde ook, genoeg althans om geurendoof te worden. De cyclus Les Heures Persanes duurt zeventig minuten. De Franse componist Charles Koechlin, generatiegenoot van Debussy en Ravel, werkte er vier jaar aan, van 1916 tot 1919.
Het idee van het werk is niet uitzonderlijk. De Franse muziekliteratuur, van Rameau tot Messiaen, wemelt van de exotische thema's. En ook de vorm, een aaneenschakeling van taferelen, past in een traditie. Het Perzië van Les Heures Persanes is een geïdealiseerd droombeeld, vol feeërieke fonteinen, terrassen en rozentuinen. De reeks vangt aan met een "middagdutje voor het vertrek", gehuld in een waas van loomheid en lethargie. Die blijft hangen, zelfs waar de muziek drukke straten of dansende derwisjen uitbeeldt.
Ofschoon Koechlin, getuige de zwaartekrachtloze melodieflarden, klok-achtige akkoorden en traag langsspoelende onderlagen vol open kwinten, in menig opzicht de sporen van Debussy volgde, treedt er uit deze reeks schilderingen menigmaal een eigen handschrift naar voren, vooral wanneer de mist wat optrekt. De samenklanken en melodieën, dikwijls gebouwd op kwartstapelingen, hebben dan iets hard en hoekigs. Je zou die zelfs cerebraal kunnen noemen, ware het niet dat ze zo lekker klinken. Want in weerwil van zijn jarenlange ontstaansgeschiedenis heeft het werk een pianistische, dikwijls improvisatorische spontaniteit.
Voor Henck, die met zijn vele platen, waaronder de Music of Changes van John Cage en Stockhausens Klavierstücke, naam gemaakt heeft als specialist in het twintigste-eeuwse pianorepertoire, is dit stuk geen zware opgave. Moeiteloos schept hij, met kleine nuances in kleur en dynamiek, helderheid in de over elkaar liggende muzikale lagen. Ook waar hij de noten oprakelt tot een elegant vuurwerk van arpeggio's blijft zijn vertolking bespiegelend en introvert. Koechlins wat eenzijdig samengestelde collectie Perzisch parfum is hoe dan ook in handen gekomen van een verkoper met een goede neus.


© Frits van der Waa 2006