Home
Vertalingen
Stukken
Strips
Genealogie
CV
Links
Zoek

de Volkskrant van 26-04-1996, Pagina 27, Kunst, Niet bekend

Het hoe liever dan het wat

ER MOEST alleen maar geld bij in het begin. 'Dat weet je van te voren', zegt cellist Maarten Mostert, mede-oprichter van Nieuw Sinfonietta Amsterdam. 'Als je in een kwartet speelt zit je ook eerst twee, drie jaar te repeteren zonder dat je een cent verdient. Het belangrijkste is dat we gewoon hebben volgehouden.'

Nieuw Sinfonietta is relatief een nieuwkomer in ensembleland. In 1988 vatten Mostert en een aantal andere, nog niet lang afgestudeerde collega's het plan op een kamerorkest te vormen. Hun ambities waren niet gering: ze wilden het hoogst mogelijke niveau in ensemblespel bereiken. Daartoe werd Lev Markiz, de uit Rusland afkomstige, maar al jaren in Nederland gevestigde kamerorkest-expert, erbij gehaald als dirigent en artistiek leider.

'Ons eerste concert was in de Waalse Kerk', vertelt Mostert. 'Een half jaar later hebben we de Kleine Zaal van het Concertgebouw afgehuurd voor onze eerste serie met twintigste-eeuwse Russische muziek. Dat hebben we gewoon maar gedaan: als je gaat zitten wachten tot je eindelijk ontdekt wordt, gebeurt er zeker niks.'

De inzet en bevlogenheid van het ensemble maakten van meet af aan grote indruk. Kritieken gewaagden van 'topniveau' en 'wereldklasse'. In de daarop volgende zeven jaar heeft Nieuw Sinfonietta dit peil op zijn minst weten te handhaven, en daarbij een even breed als omvangrijk repertoire opgebouwd, dat ruim twee eeuwen omspant, van de tijd van Mozart tot de dag van vandaag.

Voor Markiz is deze brede oriëntatie essentieel: 'Ik ben er geen groot voorstander van dat een kamerorkest zich vooral concentreert op de avantgardistische muziek. Met alle rijkdom van de Nederlandse ensemblecultuur zie en hoor ik toch dikwijls dat wàt er gespeeld wordt meer lijkt te tellen dan hóe het gespeeld wordt. Natuurlijk gaat het erom interessante programma's te brengen. Maar mijn ideaal is altijd geweest van Nieuw Sinfonietta Amsterdam een formatie te maken met een eigen klank, een eigen emotionaliteit, een eigen hart. En daarvoor is het van het grootste belang je te verdiepen in klinkend repertoire - in Haydn en Mozart, in de romantiek, in twintigste-eeuwse muziek als Bartók, Stravinsky, Sjostakovitsj, en dan daarbij, mits goed gedoseerd, ook nieuwe stukken te spelen.'

De twee programma's waarmee Nieuw Sinfonietta deze week optreedt, zijn bij uitstek representatief voor het besef dat het heden onlosmakelijk verbonden is met de traditie. Zo besluit het orkest vanavond een serie optredens, waarin Mozart gecombineerd wordt met Schönbergs Verklärte Nacht en Brittens Les Illuminations. En woensdag, in Reinbert de Leeuws Carte Blanche, worden werken van Scelsi, Ligeti en Dutilleux geflankeerd door Metamorphosen van Richard Strauss.

'Ik krijg soms de indruk dat we toch een beetje worden beschouwd als een tuttig klassiek strijkje', vindt Mostert. 'Maar dat is helemaal niet zo. Er is ook heel goede moderne muziek die geschreven is voor een min of meer klassieke kamerorkestbezetting, zonder dat er per se een tuba en een mandoline aan te pas komen.'

Dat Nieuw Sinfonietta geregeld ook nieuwe Nederlandse stukken ten doop houdt, spreekt voor Mostert vanzelf: 'We zijn zelf van de generatie van die componisten, we hebben met ze op school gezeten, dus het is te gek om dat niet te doen.'

Hoewel het spelen in Nieuw Sinfonietta niet langer puur liefdewerk is, is het artistieke gewin vooralsnog vele malen groter dan het materiële. Musici van Nieuw Sinfonietta zitten ook naar ensemblemaatstaven ver beneden modaal. Mostert: 'We zijn natuurlijk een relatief grote groep. Het gevolg is jammer genoeg dat we van tijd tot tijd mensen kwijtraken, gewoon omdat we ze niet genoeg kunnen betalen.'

'Niemand kan van Sinfonietta leven, dat is volkomen duidelijk', beaamt Markiz. 'Misschien zijn er van die allereerste groep nog acht over. Die hebben alles meegemaakt en helpen iedere keer weer het oude peil te bereiken. De nieuwe musici worden dan als het ware meegesleept.'

In de loop van zijn korte bestaan heeft Nieuw Sinfonietta een discografie opgebouwd waar weinig andere ensembles aan kunnen tippen. Ook hierin is het complete scala vertegenwoordigd, zij het met een lichte nadruk op het klassieke en romantische repertoire. 'Op die cd's hebben we ook veel moeten toeleggen', beklemtoont Mostert, 'maar het is een bewuste investering geweest. Als je iets in het buitenland wilt gaan doen, moet je wat kunnen laten zien. Die cd met de Kammersinfonieen van Sjostakovitsj bijvoorbeeld, hebben we helemaal op eigen risico gemaakt. En die heeft toen toch een Edison gekregen.'

Markiz: 'Ik doe dat graag, stukken opnemen. Als je in de studio bent, afgesloten van de buitenwereld, zonder publiek of applaus, is dat voor mij een moment van waarheid. Je hebt goede muziek, je bent samen met goede musici, wat wil je dan nog meer?'

Nieuw Sinfonietta Amsterdam speelt vanavond Mozart, Britten, Schönberg o.l.v. Lev Markiz in het Muziekcentrum Enschede en woensdag o.l.v. Reinbert de Leeuw in het Concertgebouw, Amsterdam (Dutilleux, Scelsi, Ligeti en Richard Strauss).

Cd's: BIS CD 518 (Denisov); 643, 683, 713, 18, 688 (Mendelssohn); 674 (Schubert/Beethoven). Channel Crossings CCS 8395 (Gershwin). Globe GLO 5093 (Sjostakovitsj); 5071 (Stravinsky); 6021 (Tsjaikovski); 6007 (diverse componisten). NM Classics 92041 (Janssen, Jeths, Hamburg). Philips Classics 442 535-2 (Martin). Vanguard Classics VC 99037, 99038 (Mozart); 99033 (Sjostakovitsj).

Dit is nr 12 in een serie over ensembles. Eerdere afleveringen verschenen op 3 en 24/11, 15, 22 en 29/12, 2 en 16/2, 1, 8 en 22/3, en 19/4.


© Frits van der Waa 2006