Register Stamboom intro Kwartierstaat Mail
Intro genealogie

vader
Gerrit Hooft
moeder
Hester Hinlopen
vader
Cornelis Hasselaer
moeder
Geertruida Constantina Clement
man
Henrik Hooft
21 augustus 1710 te Amsterdam
2 augustus 1801 te Amsterdam
vrouw
Susanna Adriana Hasselaer
13 januari 1717 te Batavia
16 juli 1787 te Amsterdam

gehuwd: 10 januari 1736 te Amsterdam

Kinderen
 
naam geboorte- en (evt.) sterfdatum geboorteplaats
Hester Hooft 24 januari 1740 Amsterdam


Bijzonderheden

Henrik was koopman en schepen van Amsterdam.

Uit het dagboek van Jacob Bicker Raye (geparafraseerd door Fr. Beijerinck en dr. M.G. De Boer):
Hendrik Hooft Gerritsz., de tweede zoon van de schepen Mr. Gerrit Hooft, zou gaan trouwen met Susanna Adriana Hasselaar, de negentienjarige dochter van de gewezen Eerste Raad en Directeur-Generaal van Nederlands-Indië, die enige jaren geleden, natuurlijk schatrijk, gerepatrieerd was. Het huwelijk zou op de 10de januari (1736) voltrokken worden. Bicker Raye vertelt, dat de bruid, toen zij van het trouwen kwam, zodanig ontsteld was dat zij van alteratie een zware overval kreeg, hetgeen van groot gevaar werd geoordeeld. Direct werden de doctor, de apotheker en de chirurgijn erbij gehaald en de geleerde heren ordonneerden onmiddellijk een "klisteer, hetgeen immediaat werd geappliceert en tot 's nachts twaalf uur werkte, hetgeen van een goed effect was".

Uit De Vroedschap van Amsterdam van Johan E. Elias: "Henrick Hooft werd in 1748 koopman en woonde in een huis op de Heerengracht tussen de Utrechtschestraat en de Reguliersgracht, dat hij op 17 december 1744 voor f 98.000,- kocht.
Op 30 april 1754 werd hij voor f 9.500,- eigenaar van de hofstede "'t Veldhoen" aan de Utrechtse trekvaart tussen Baambrug en Loenersloot, welke hofstede hij door aankoop van de ernaast gelegen hofstede "Wiesenburg" voor f 6.000,- op 24 november 1755 belangrijk uitbreidde.
Hij hield in 1742 5 dienstboden, een koets met 4 paarden en een buitenplaats en werd geschat op een inkomen van f 9.000,-"

Bij de gouden bruiloft van Henrik en Susanna in 1786 werd een speciale gedenkpenning geslagen. Het ontwerp is van J.G.Holtzhey. Voorzijde: familiewapens met aan weerszijden een genius, man en vrouw voorstellend. Achterzijde: tekst onder alziend oog. Zilver 49 mm., VvL 635; Bemolt 1413; KPK 3467. Beeld en informatie is ontleend aan: www.mevius.nl/hist.penn.1781-1790.htm


Naar het
begin van
de pagina

Naar hoofdmenu
Terug naar
Register