Register Stamboom intro Kwartierstaat Mail
Intro genealogie

vader
Derk Bruil
moeder
Swaantje Klein Renssink
vader
--
moeder
--
man
Jan Bruiel/Broijl
26 september 1745 te Varsseveld
30 juli 1816 te Varsseveld
vrouw
Harmina Nijman
geb.Halle
4 november 1800 te Varsseveld
gehuwd: 25 mei 1781
Eerder, op 24 mei 1778, getrouwd met Elsken Hengeveld
geb. september 1752 te Varsseveld
†7 maart 1781 te Varsseveld

Hertrouwd met Willemina Seesink op 13 december 1801 († 3 juli 1803 te Varsseveld)
Hertrouwd met Janna Miers / Zweerink op 5 februari 1804


Kinderen
 
naam geboortedatum geboorteplaats
NN Broijl 1782-1782 Varsseveld
 
Evert Bruyel ged. 2 januari 1784 - voor 18 nov. 1831 Varsseveld
Zie voor de afstammelingen van Evert www.genealogieonline.nl/stamboom-mateman/I5154.php
 
NN Broijl 1786-1786 Varsseveld
Aaltjen Broijl 1786-1788 Varsseveld
Aaltijen Bruil 1789-1843 Varsseveld
Derk Broijl aug. 1794 - 8 maart 1810 Varsseveld
Zwenne Broijl 1795 - 1797 Varsseveld
Gerrit Broijl 1796 Varsseveld
Zwenneke Broijl 1800 - 1801 Varsseveld


Bijzonderheden

30-7-1816: Overlijdensregister gemeente Varsseveld, 30-7-1816 No 29 / Heden den Dertigsten der maand Julij eenduizend achthonderd en zestien, des voordemiddags om Elf uren, zijn voor ons Abraham Hesselink fungerende Burgemeester En Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Varsseveld, Provintie Gelderland, verschenen Derk ter Maat oud een en Veertig jaren, Dagloonder - en Willem Maatkamp oud Veertig jaren Daglooder [:sic] beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den dertigsten der maand Julij des jaars 1816 des morgens [doorgestreept: middags] ten Vier uren, in het huis No. 372 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Vier en Zeventig jaren is overleden Jan Bruiel gebooren in deeze gemeente Dagloonder Weduwenaar van Janna Zweerink Zoon van Wijlen Derk Bruiel en Zwenne Kleijn Rensink / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Re - gisters overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend daar de Comparanten verklaaren niet te Kunnen Schrijven / A. Hesselink
Bron: www.genealogiedomein.nl/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=346&Itemid=27

De meeste gegevens op deze pagina zijn ontleend aan www.genealogieonline.nl/stamboom-mateman/I5569.php.

Overige gegevens op deze pagina zijn ontleend aan de stamboom van de familie Bruijel, opgesteld door Leo Elias Bruil, Varsseveld.


Dit zijn alle gegevens die ik heb over de familie Bruijel, dus ik kan geen uitvoeriger informatie verschaffen. Zie ook de stambomen. Aanvullingen zijn uiteraard welkom.


Naar het
begin van
de pagina

Naar hoofdmenu
Terug naar
Register