Home
Vertalingen
Stukken
Strips
Genealogie
CV
Links
Zoek

Verschenen in de Groene Amsterdammer van 5 januari 1983

Een Amsterdamse koncertzender

Muzikaal zendingswerk

Vierentwintig uur per dag serieuze muziek in de Amsterdamse ether; dat hoopt de Stichting Concertzender Amsterdam in enkele jaren te bereiken.

De zender zal worden gestationeerd in de IJsbreker en gaat een gebied met een straal van 15 kilometer bestrijken. Uitgangspunt wordt echter niet het muzikale repertoire van dit centrum voor moderne muziek, maar het hele Amsterdamse muziekleven.

Een prima plan, maar wat is eigenlijk de zin van zo'n zender? We hebben al een Hilversum Vier, en bovendien is in Amsterdam al meer muziek te horen dan waar ook in Nederland. Initiatiefnemers Hans Frankfurther en Jan Wolff benadrukken met klem dat de koncertzender niet gezien moet worden als konkurrent van Hilversum Vier, maar als een aanvulling. Hans Frankfurther: "We hebben beslist niet de bedoeling tegen Hilversum Vier aan te trappen. We moeten juist verschrikkelijk blij zijn dat die er is, hoeveel er ook aan mankeert. De koncertzender vult een witte plek die Hilversum Vier door de huidige omroepwet niet kon vullen. Ze mogen niet kontinu uitzenden; er is geen zenderredaktie, want dat is niet te verenigen met de profilering; en om diezelfde reden zijn er veel praatprogramma's. Dat neemt niet weg dat er ook fantastische muziek wordt uitgezonden."

- Je krijgt de indruk dat de koncertzender een landelijk alternatief voor Hilversum Vier heeft willen worden, maar onder de huidige wettelijke bepalingen gedwongen is zich te beperken tot de regio Amsterdam.

Jan Wolff: "Beslist niet! In het buitenland, bijvoorbeeld Amerika of Australië, daar zou het niet meer dan gewoon zijn dat een stad als Amsterdam een eigen zender heeft. Het is gewoon raar dat het hier niet is. Andere steden zouden het ook moeten doen. Het hoort bij de decentralisatie die ze vanuit Den Haag willen doorvoeren; de grote steden moeten alleen het voorbeeld geven." Hans Frankfurther: "Er zit een element van onbillijkheid in: Amsterdam heeft nu eenmaal een groot aanbod. Maar we lopen in feite vooruit op een ontwikkeling. In Amerika zijn er al zo'n 260 radiostations met "fine music", en per gemeente zijn er tussen de 10 en de 40 plaatselijke zenders. Daar gaat het hier ook naar toe. Ik denk dat Amsterdam binnen een paar jaar ten minste vijf lokale zenders zal hebben, elk met zijn eigen aanbod en publiek."

- Gaat zo'n koncertzender niet ten koste van het koncertbezoek?

Jan Wolff: "Integendeel! Dat zal alleen maar bevorderd worden door de zender."

Hans Frankfurther: "Het is heel belangrijk om nieuw publiek te kweken. We willen ook een heel strak schema gaan hanteren, met iedere dag een vaste indeling in blokken. Er wordt nog wel hard over gedubd hoe je de verschillende genres in evenwicht houdt. Eén ding staat vast: er komen geen praatprogramma's, er komt alleen maar muziek."

- Zijn jullie niet nogal losjes met de kostenfaktor omgesprongen? Drie, vier ton is voor een eerste jaar misschien wel genoeg, maar voor live-koncerten en eigen opnames zul je toch veel meer nodig hebben?

Hans Frankfurther: "Uitsluitend eigen materiaal uitzenden is natuurlijk een utopie, maar we hopen dat over een jaar of drie toch ongeveer de helft van de tijd te kunnen doen. In het begin zullen we veel meer met platen en bestaande opnames moeten werken. Het eerste jaar zal trouwens veel goedkoper uitvallen, ook omdat we lang niet altijd zullen zenden. Als alles goed gaat komt er in februari een proefdag, later in het jaar nog een paar, en dan in het najaar wekelijks een hele dag. We willen steeds een etmaal lang draaien, omdat we formule uit moeten proberen."

- Maar toch moet het geld ergens vandaan komen.

Hans Frankfurther: "We zullen zeker voor de helft afhankelijk zijn van het programmablad dat we, voorlopig maandelijks, gaan uitbrengen. 4000 abonnees à 50 gulden per jaar moet haalbaar zijn. Aan de fondswerving moeten we nog bijna helemaal beginnen. Het zal in een heleboel kleine porties overal vandaan moeten komen: donaties, legaten, partikuliere stichtingen, enzovoort. We hebben heel bewust niet om een bijdrage uit de omroepgelden gevraagd, en dat is hopelijk ook niet nodig. En àls we geld vragen zal het bij 'kunsten', niet bij 'media' zijn.

Een groot aanloopbedrag is niet nodig. Pas als we full-time gaan draaien zullen we drie vaste krachten nodig hebben. Al het werk wordt nu door vrijwilligers gedaan. De belangstelling is heel groot. Er hebben zich binnen twee weken al zeventig mensen aangemeld. Verder komen er per dag 40 à 50 adhesiebetuigingen binnen. We weten natuurlijk dat het een minderheidszender zal blijven. Maar het zal véél populairder worden dan de mensen nu denken. Het is mijn verwachting dat we met Hilversum Vier gelijk komen."


© Frits van der Waa 2007