Let op: de website is verhuisd naar fritsvanderwaa.nl

de Volkskrant van 18 mei 1991, Kunst, recensie

Mooi spul voor steeds hetzelfde volk in muziekfestivalland

De Suite Muziekweek: concerten in de IJsbreker, Amsterdam. Tot en met 19 mei.

Als muziek een produkt is, dan is het toch een produkt waarbij eigenaardige marktprincipes een rol spelen. Dat komt doordat het produkt gesubsidieerd wordt. En het komt ook doordat de fabrikanten de kwaliteit van hun produkt en de verheffing van de consument zo hoog aanslaan.

Niettemin is de concurrentie in de muzieksector groot. Wat doet een ondernemer in zo'n geval? Hij maakt zijn produkt beter, en hij maakt meer reclame. Hij pakt het, kortom, groot aan.

Een van de belangrijkste trends van de afgelopen tien jaar is de opkomst van het festival, de muziekweek, de pakketpresentatie, of hoe men het ook noemt. Een wondermiddel waarmee je in een klap vele vliegen vangt. Want in plaats van een stel rommelige marktkraampjes met muzikanten erin staat er nu een harmonieus cultuurpaleis-annex-supermarkt, waaraan klanten, subsidiegevers, noch muziekpers achteloos voorbij kunnen gaan.

Natuurlijk is het organiseren van festivals een daad van culturele betekenis, die bovendien veel organisatorische inspanning en artistiek inzicht vergt. Toch doet een blik op het menu van de komende weken de vraag rijzen of er niet een zekere overbevolking dreigt in festivalland. In kort bestek: dit weekeinde besluit De Suite Muziekweek met vier IJsbreker-concerten het project Variations on America; donderdag begint in de Rotterdamse Unie het vierdaagse festival Confrontaties; nog geen week later opent in het Utrechtse Muziekeentrum het Internationaal Congres Vrouwen Muziek (inclusief vele concerten); Exotiek in Rotterdam speelt zich af van 14 tot 16 juni en behandelt de relaties tussen Indonesische en westerse muziek; aan het eind van de maand begint in Middelburg het Festival Nieuwe Muziek en in Arnhem het Internationaal Koorfestival. Gedurende de maand juni brengt de IJsbreker een concertreeks met nieuwe Nederlandse muziek. En dan is er natuurlijk nog – je zou het haast vergeten het Holland Festival.

Bij vrijwel al deze projecten gaat het om muziek van deze eeuw, en dus om ongeveer dezelfde publieksgroep. Het heeft er de schijn van dat er voor deze consumenten weinig meer overblijft dan likkebaarden voor de etalages, aarzelend waaraan ze hun laatste spaarcenten zullen uitgeven.

Want mooie spullen zijn het. Zo heeft De Suite, het Amsterdams podium voor aankomende musici, met de manifestatie Variations on America een fraai alternatief gevonden voor zijn serie wekelijkse concerten, die helaas iets te dikwijls het karakter van voorspeelavondjes hadden. Zo niet bij dit alomvattend – en onderhoudend – overzicht van twintigste-eeuwse Amerikaanse composities. Elk van de concerten geeft een beeld van een periode of invloedssfeer: jazzmuziek, de Stravinskyanen, de minimal music, enzovoort. Bovendien is elk programma voorzien van een voetnoot in de gedaante van een Nederlands muziekstuk.

Voor de "nieuwe generatie musici", uitgenodigd op basis van eerdere Suite-optredens en -audities, snijdt het mes aan twee kanten: behalve podium-ervaring en publiciteit doen ze er ook nieuw repertoire mee op. Composities als de Sonata voor twee piano's van Harold Shapero, de Sonatina van Kees van Baaren of Music for windinstruments, een vroeg werk van John Cage, zijn stukken om vaker te spelen. En violiste Hebe Mensinga, pianiste Jeanette Koekkoek, het Blaaskwintet Diapente, het pianoduo Ryoko Kondo en Nobuko Nagaoka, en pianist Reinier van Houdt zijn muzikanten om te onthouden. En dat is nog maar een steekproef uit deze presentatie, waarmee De Suite bovendien een opmerkelijke produktverbetering tot stand heeft gebracht.


© Frits van der Waa 2006