Home
Vertalingen
Stukken
Strips
Genealogie
CV
Links
Zoek

de Volkskrant van 7 juli 1992, Kunst, recensie

Mystieke opening van Haarlems Orgelfestival

Openingsconcert Internationaal Orgelfestival Haarlem: Messiaen en Liszt, door het Nederlands Kamerkoor, Reinbert de Leeuw en Jos van der Kooy. St. Bavokerk, Haarlem.

Dat het Haarlemse Internationaal Orgelfestival geopend werd met muziek van de onlangs overleden Olivier Messiaen was toepasselijk. Messiaen was van huis uit organist. Dat zijn werk werd gecombineerd met dat van Franz Liszt was ogenschijnlijk minder vanzelfsprekend. Liszt was geen organist, maar een pianovirtuoos.

Maar wat de twee toondichters gemeen hadden is een religieuze tic. Bij Liszt openbaarde die zich pas op latere leeftijd. Bij Messiaen is daarentegen zijn ganse oeuvre ervan doordrenkt. Dat geldt zelfs voor het a cappella-koorwerk Cinq Rechants uit 1949, een lofzang op de liefde. Want de aardse en de hemelse liefde waren bij Messiaen twee aspecten van dezelfde beleving.

De mystieke aspecten van Liszts Via Crucis behoeven geen uitleg. De muzikale wellicht wel. Liszts religiositeit manifesteerde zich in een verzaken van het werelds vertoon uit zijn vroege loopbaan, en bracht hem tot een sobere, maar eigenaardige en eigenlijk hoogst avantgardistische schrijfstijl, met zoekende lijnen en haast zwaartekrachtloze harmonieën.

Bovendien leidt de nadruk op het bovenaardse en het tijdloze zowel bij Messiaen als bij Liszt tot muziek die niet wordt geregeerd door de dialoog, met de bijbehorende spanningen en oplossingen, maar door een ketting-achtige structuur, waarin nergens wordt gestreefd naar confrontaties of climaxen.

De confrontaties kwamen zaterdag van buiten. Brommers, motorrijders en zelfs een ambulance met loeiende sirene draaiden rondjes om de St.Bavo en benadrukten schrijnend welke plaats kerk en cultuur in het moderne leven innemen.

Maar het Nederlands Kamerkoor en Reinbert de Leeuw lieten zich geen ogenblik van de wijs brengen. Dat de beweeglijke Cinq Rechants, terzelfdertijd lenig en strak gezongen, op afstand enigszins aan scherpte verloren lag uitsluitend aan de kolossale ruimte. Ook Liszts Prelude en Fuga over BACH, daadkrachtig vertolkt door organist Jos van der Kooy, is menigmaal te grillig om een dergelijke galm te verdragen.

De klank geworden devotie van de Via Crucis, met zijn uitgespaarde, dikwijls aan het Gregoriaans herinnerende vocale lijnen, en zijn zonderlinge chromatische pianopartij, door De Leeuw toon voor toon overdacht en in de tijd geplaatst, kwam er opmerkelijk goed tot zijn recht.

Het tweejaarlijkse Orgelfestival wordt deze week voortgezet met het Orgelimprovisatie Concours, een vast, maar altijd verrassend onderdeel in het programma. Na twee openbare voorrondes volgt donderdag de finale. Een ander speciaal voor organisten belangrijk onderdeel is de zomeracademie, een conglomeraat van cursussen.

Vanuit Haarlem strekt het orgelfestival tot 31 juli ook zijtakjes uit naar Alkmaar en Amsterdam. In het programma ligt de nadruk op oude, zelfs op vroege orgelmuziek. Maar de moderne orgelmuziek wordt niet verwaarloosd, evenmin als het repertoire voor beiaard. Tevens wordt zowel het Columbus-jaar als het Hendrik Andriessen-jaar gememoreerd.

Daaraan leveren niet alleen tal van organisten maar ook musici als Elly Ameling, Toyohiko Sato, het Loeki Stardust Kwartet en het Hilliard Ensemble een bijdrage. Daarmee lijken de samenstellers te willen benadrukken dat de kunst van het smaakvol en gevarieerd registreren niet uitsluitend voor het orgelspel essentieel is.


© Frits van der Waa 2006