Home
Vertalingen
Stukken
Strips
Genealogie
CV
Links
Zoek

de Volkskrant van 14 december 1992, Kunst, recensie

Muziekdagen in drie jaar tijd uitgegroeid tot volwassen en welluidend festival

Nederlandse toondichters spelen met de zwaartekracht

Nederlandse Muziekdagen in Muziekcentrum Vredenburg, Utrecht.
Flothuis, Mozart en Beethoven door het Lafayette Kwartet. Concertgebouw, Amsterdam.

Het beheer van nalatenschappen is geen makkelijke taak, zeker niet als het over zo'n onoverzichtelijke boedel gaat als het muzikaal erfgoed dat Nederlandse componisten in de afgelopen eeuw hebben opgetast. Tijdens de Nederlandse Muziekdagen hebben NOS, Gaudeamus, Donemus en het Muziekcentrum Vredenburg die nalatenschap geconfronteerd met de jongste compositorische verrichtingen. De stortvloed van muziek werd beteugeld door een dijk van een programma.

De inventaris was niet helemaal in evenwicht. Het festival toonde aan dat wat er de afgelopen vijf jaar in Nederland gecomponeerd is van een ongelooflijk hoog niveau is. Dat is onweerlegbaar. Het leek bovendien aaln te tonen dat er voor pakweg 1960 hoofdzakelijk middelmatige, soms zelfs ondermaatse kwaliteit geleverd werd. Maar dat is ongeloofwaardig. Er is in de afgelopen eeuw beter muziek geschreven dan Oscar van Hemels Symphonietta (1952), Leander Schlegels Strijkkwartet uit 1892, of Hans Kox' Dorian Gray-suite uit 1979.

Zo waren de kaarten enigszins gestoken in het nadeel van de vorige generaties, al zaten er ook een paar aardige troeven in als het prikkelende Concertino (1934) van Kees van Baaren of een bij vlagen innemend strijkkwartet van Dirk Schäfer uit 1917. Maar dat is dan ook het enige bezwaar dat tegen deze vierd jaargang van de Muziekdagen aangevoerd kan worden. Na de eerste moeizame aflevering van 1989 heeft het festival elk jaar aan samenhang – en aan publieke belangstelling – gewonnen, en is het nu uitgegroeid tot een evenement dat klinkt als een klok. Nog een paar jaar en het wordt een echte muziekbeurs.

Componist Klaas de Vries, een van de hoofdpersonen van dit jaar, vergelijkt in het Donemus-blad Key Notes de muziek van nu met die van een eeuw geleden, en ziet een omgekeerde parallel: waar Wagner en Mahler in hun muziek tornden aan de grenzen van de functionele harmonie, zoeken veel hedendaagse componisten naar wegen om tonale elementen in te lijven in een totaal-chromatisch idioom.

Het Muziekdagen-programma illustreerde dat dit contrast zich ook kan voordoen in actuele composities. In zijn vorig jaar voltooide cyclus Chamber Music verkent de 79-jarige veteraan Hans Henkemans de plooibaarheid van tonale fundamenten. Dat geldt ook voor het Tweede Strijkkwartet van Henkemans' leeftijdgenoot Marius Flothuis, dat donderdag in Amsterdam door het Lafayette Kwartet voor het eerst werd uitgevoerd. Henkemans' klankwereld is aan de troebele kant, zeker in verhouding tot de ongekunste1de poëzie van James Joyce. Daarentegen is Flothuis' eendelige kwartet helder van textuur en opbouw. Hoewe1 het werk soms even blijft hangen in identieke gebaren heeft vooral het desolate middendeel een grote zeggingskracht. het stuk zou zeker niet misstaan hebben in het Muziekdagen-programma.

Bij het hoofdbestanddeel van dit programma, een bijna zes uur durende muziekmarathon, waren bijna alle keurtroepen van de nieuwe Nederlandse Muziek bijeen: Asko Ensmeble, Nieuw Ensemble, Het Trio, Nederlands Blazers Ensemble, Schönberg Ensemble, en de Slagwerkgroep Den Haag, aangevoerd door David Porcelijn, Ed Spanjaard en Reinbert de Leeuw, in de flank gedekt door het Amsterdams Blazers Collectief. De twaalf uitgevoerde stukken bevestigden vrijwel zonder uitzondering de door Klaas de Vries waargenomen tendens: de Nederlandse componisten van nu spelen met dingen die in moderne muziek lang taboe zijn geweest: zwaartekracht, harmonische spanningen en ritmische orde. Met uitzondering van Louis Andriessen, die wat dit betreft de knuppel in 1976 met De Staat hardhandig maar doeltreffend in het hoenderhok slingerde, gaan de toondichters daarbij uiterst behoedzaam te werk.

Dat geldt zeker voor De Vries zelf. Zijn composities Diafonia, ... sub nocte per umbras... en De Profundis vormen een trilogie, die hier voor het eerst integraal werd uitgevoerd. Vooral het centrale paneel van het drieluik is, zeker vergeleken met de soms uitbundige zijstukken, van een uiterste spaarzaamheid. Een- of tweestemmige passages, met zweempjes harmonie, worden zorgvuldig in balans gehouden door heftiger, maar altijd ritueel aandoende explosies. Zijn de drie composities op zichzelf al aan de lange kant, de complete trilogie kan de last van de verstrijkende tijd op den duur niet meer torsen.

Zo karig De Vries is, zo kwistig is Theo Verbey met zijn noten. Ook hij componeerde een drieluik, Contractie/Inversie/Expulsie, dat net als De Vries' trilogie om verschillende bezettingen vraagt. Verbeys muziek biedt op-art-achtige wisselwerkingen tussen akkoorden en ritmes, listig uit elkaar genomen en opnieuw aan elkaar gelegd op een rad doortikkende tijdschaal. De combinatie van de drie stukken is heel effectief. Vooral de nachtclub-piano in het tweede segment van Expulsie komt nu in een heel ander perspectief te staan.

Het meest recente werk, een vijftal nieuwe composities, stond aan het begin van de marathon. De 22-jarige Micha Hamel zou wel eens een nieuw talent kunnen zijn, al was zijn Porfieren fonteinen voor drie vibrafoons onvermijdelijk doordrenkt met de zoete walm die uit deze instrumenten opstijgt. Diderik Wagenaar heeft dit parfum in zijn Solenne, een fraai, in zichzelf gekeerd stuk, vakkundig gekruid met koebellen, piano en tam-tams. In Guus Janssens Concert voor piccolo en blaasorkest won het bizarre het van het geniale. Bij Janssen is dat meestal andersom.

Het Nieuw Ensemble zorgde voor de twee grootste verrassingen. First Edition van Joë Bons kwam als een donderslag bij heldere hemel, niet zozeer omdat het het eerste stuk is dat Bons in zeven jaar tijd heeft geschreven, maar vooral door het volkomen eigenzinnig arsenaal aan idiomen. Het stuk begint als het ware met een volkomen schone lei, waarop dicht bij elkaar toonturfjes gezet worden die geleidelijk een sluitend netwerk vormen. Bons neemt het gehoor onverbiddelijk in de houdgreep, ook al heb ik het logisch verband met de volgende drie secties, waarin de muziek uitwaaiert tot razende complexen, vol opvallende octaafsprongen, niet begrepen.

Static Motion van Jan Rokus van Roosendael is daarentegen helder als glas. In de beperking toont zich de meester. Het stuk is opgebouwd uit – soms slechts onderhuids waarneembare – perioden van steeds gelijke lengte, waarin een handjevol figuren een ballet in noten opvoert. Patronen vormen zich, worden gevarieerd en herhaald en krijgen geleidelijk een percussiever karakter. Static Motion is een juweeltje met vele facetten, en het ziet er dan ook naar uit dat het Nieuw Ensemble er nog dikwijls goede sier mee zal maken.


© Frits van der Waa 2006