Let op: de website is verhuisd naar fritsvanderwaa.nl

de Volkskrant van 07-09-1995, Pagina 18, Kunst, recensie

Pover Gaudeamus biedt schroot en snuisterijen

Internationale Gaudeamus Muziekweek. Concerten door KammarensembleN o.l.v. Huub Kerstens en het Nieuw Ensemble o.l.v. Ed Spanjaard in de IJsbreker en de Beurs van Berlage, Amsterdam.

Een bezoek aan de afgelopen maandag begonnen Gaudeamus Muziekweek brengt dezelfde pessimistische nieuwsgierigheid teweeg als de aanblik van een afvalcontainer op de hoek van de straat. Zou er nog wat goeds tussen zitten? Toch maar even snuffelen. Je kunt nooit weten.

Het heeft iets tragisch, het idee dat al die werkkracht, al die ideeën, bijna al die componisten, grotendeels roemloos verloren zullen gaan op de vuilnisbelt van de geschiedenis. Aan de andere kant, geldt hetzelfde niet voor die honderden coureurs die de Tour de France niet hebben gewonnen?

Ook bij de Gaudeamusweek gaat het om een krachtmeting, een wedstrijd voor componisten van onder de dertig. Meer dan vierhonderd partituren passeerden het jurerend componisten-oog van Gerhard Stäbler, Luca Francesconi en Cees van Zeeland. Twaalf werden er uitverkoren om uitgevoerd te worden, en door een gril van het lot zullen slechts acht daarvan deze week werkelijk tot klinken komen.

Omdat alle radio-orkesten bezet waren moeten drie geselecteerde werken voorlopig even op de plank blijven liggen, samen met een gecompliceerd vocaal werk van de Italiaan Andrea Persado. De jury zal haar oordeel over deze partituren niet kunnen toetsen aan een uitvoering ervan - wat juist bij orkeststukken zo belangrijk is.

Daarmee komt datgene wat de kern van het Muziekweek-programma uitmaakt wat povertjes voor de dag - en dat uitgerekend in het jaar dat Gaudeamus zijn vijftigste verjaardag viert.

De aanvullende programmering is des te overvloediger. Er is een aantal buitenlandse ensembles van uiteenlopend pluimage uitgenodigd. Met een speciaal project, het Electronic Circus, wordt het buitenbeentje van de elektro-akoestische muziek in vele facetten belicht. Zo is het Stedelijk Museum tot en met vrijdag het toneel van elektronische marathonconcerten, en kan de Muziekweek-bezoeker plaats nemen in 'oorstoelen', waarin aan weerszijden twee luidsprekers zijn ingebouwd.

De afvalcontainer vol perfect gespeelde noten die het Zweedse KammarensembleN maandag over het IJsbrekerpubliek uitstortte, blijft buiten competitie, maar bevatte in elk geval een rijk assortiment aan schroot en snuisterijen. In In advance of the broken time... bereikte de Fransman Marc-André Dalbavie een scherpgeslepen, welluidende versplintering van tonen en akkoorden. Veel aardser klonk Paperclip Music, een Volharding-achtig, onderhoudend stuk van Bart de Kemp. Het meest opmerkelijke stuk schroot, een bewust anti-esthetische, oorverscheurende Totentanz, werd aangedragen door Ivo Nilsson, trombonist van het ensemble.

Dergelijke vrijpostigheden waren daags daarop, bij het noodgedwongen ingelaste programma van het Nieuw Ensemble, ver te zoeken. Afgezien van Mambo, een motorisch pianostuk van Luca Francesconi, en het subtiel geweven Trail van Robert Heppener, bleven de gespeelde stukken steken in een vernislaag van goede manieren.


© Frits van der Waa 2006