Let op: de website is verhuisd naar fritsvanderwaa.nl

de Volkskrant, Kunst & Cultuur, 18 april 2005 (pagina 10)

Pianopoëet Sun wint mat Lisztconcours

Finale 7de Internationaal Franz Liszt Pianoconcours. 16 april, Muziekcentrum Vredenburg, Utrecht. Nederland 3: 18/4, 23.50 uur.

Een dichter en een redenaar traden tegen elkaar in het krijt bij het slotconcert van het Internationaal Franz Liszt Pianoconcours. De derde finalist, de 19-jarige Christiaan Kuyvenhoven uit Enschede, oogstte dan wel veel chauvinistische bravo's, maar dat hij het niet zou redden tegen de Chinees Sun Yingdi (24) en de Rus Anton Salnikov (25) was al heel snel duidelijk. Sun, de pianopoëet, won het met weinig meer dan een toetslengte verschil van de retoricus Salnikov, die als troost voor zijn tweede plaats nog wel de publieksprijs binnenhaalde.

Sun krijgt het druk – hij zal amper tijd hebben om het prijzengeld, een bedrag van 20 duizend euro, uit te geven. Alleen al dit jaar staan hem zo'n veertig concertengagementen, benevens een aantal cd-opnamen te wachten. Zelfs voor het besproeien van de overwinning zal nauwelijks gelegenheid geweest zijn: nog geen negen uur later diende de winnaar al fris en vrolijk in het Concertgebouw aanwezig te zijn voor de microfoonrepetitie van het Zondagochtendconcert.

Juryvoorzitter Albert van den Heuvel stelde er zeker van te zijn dat voor de drie finalisten een indrukwekkende carrière in het verschiet ligt. Of de aanwezige talent scouts die mening delen is zeer de vraag. Het is al tekenend voor het niveau van Liszt Zeven dat een pianist als Kuyvenhoven, die als podiumpersoonlijkheid amper droog is achter zijn oren, vijfenveertig concurrenten achter zich liet. En Sun en Salnikov mogen dan wel een goede Liszt in de vingers hebben, ze zijn toch niet uit hetzelfde hout gesneden als Enrico Pace of Igor Roma, de winnaars van respectievelijk 1989 en 1996.

Drie maal kreeg het in Muziekcentrum Vredenburg verzamelde publiek het Eerste Pianoconcert en de Hongaarse Rapsodie no. 2 te horen. Dat lag in elk geval minder zwaar op de maag dan de ongebreidelde praatjes van spreekstalmeester Joop van Zijl, die de slagvaardigheid miste om de te vroege opkomst van Kuyvenhoven op te vangen. Het kwam de bestendigheid van diens optreden niet ten goede. Zijn techniek is uitstekend, maar zijn spel wat schools, en vooral het ingetogen gedeelte van het pianoconcert klonk erg vlak. De rapsodie kwam beter uit de verf, en uit de naar eigen inzicht in te richten cadens sprak een avontuurlijke geest.

Winnaar Sun toonde zich in beide werken de meest bevlogen muzikant. Kleur en elegantie kenmerken zijn voordracht. Zijn arpeggio's klinken als opwaaiende wolkjes, waarin toch alle dampdruppeltjes afzonderlijk schitteren. In de rapsodie legde hij het vuur van een czardas-danser, en haalde hij bovendien de modernistische aspecten van Liszts muziek naar voren.

Anton Salnikovs overredingskracht steunt voornamelijk op pianistisch bravoure en aangescherpte dynamische contrasten. De dialoog met het Radio Symfonie Orkest en dirigent Jean-Bernard Pommier ging hem dan ook goed af, maar in de puur solistische rapsodie bleek zijn vuurwerk aan de kille kant. Salnikovs kapper had ten slotte een bekroning verdiend voor het creëren van de beste Liszt-lookalike.


© Frits van der Waa 2006