Let op: de website is verhuisd naar fritsvanderwaa.nl

de Volkskrant, Kunst & Cultuur, 13 december 2005 (pagina 17)

Chazan-zang en kietelende 'blue notes'

Kavanah, door Cappella Amsterdam en Alberto Mizrahi o.l.v. David Porcelijn. 11 december, Korzo Theater, Den Haag. Herhaling: Groningen (15), Amsterdam (17), Utrecht (18), Rotterdam (21) en Den Bosch (22/12). Radio 4: 11 januari.

Het is altijd een tikje riskant om gewijde muziek de concertzaal in te brengen, maar het publiek in Korzo reageert zondagavond geestdriftig op de gepassioneerde zang van Alberto Mizrahi, en ook zelf raakt hij zichtbaar in vervoering. Mizrahi is voorzanger ofwel chazan in de Anshe Emet Synagogue van Chicago, en is naar de maat waarmee joodse cantors gemeten worden een wereldster. Hij is tevens de hoofdpersoon van het programma Kavanah, een productie van het Korzo Theater, waarin de traditionele cantormuziek wordt verbonden met nieuwe noten.

Componiste Vanessa Lann, die speciaal voor dit gezelschap een werk met de titel Illuminating Aleph heeft geschreven, voelt het muzikale taaleigen van de chazan goed aan. Het resulteert evenwel in heftige, maar zoetsappige spanningsbogen met veel overmatige secundes, tremulerende tokkelinstrumenten en andere ingrediënten die eigenlijk weinig verschillen van die van een orkestje in een Hongaars restaurant, zij het dan iets meer door elkaar geklutst.

De twee nieuwe composities worden omkaderd door kortere joods-liturgische stukken, die getuigen van muzikaal assimilatievermogen. Fraai is het Renaissance-idioom dat Salomone Rossi hanteert in zijn vier eeuwen oude psalmzetting, nog verrassender is de mix van traditionele chazan-zang en kietelende blue notes die Kurt Weill in zijn Kiddush verwerkte.

Met Kavanah (Tefilat Erev Shabat) heeft Benedict Weisser, die evenals Lann in New York geboren is, maar al lang in Nederland woont, pittiger kost voor Mizrahi bereid. Weisser werkt naar de trant van de Haagse School met clusterachtige akkoorden en om-en-om gestoten ritmes, die hij scherp doseert. Het is goed te horen dat Weisser, zelf kleinzoon van een cantor, de materie naar zijn hand zet en tegelijkertijd recht doet aan de langgerekte cantilenes van de joodse traditionele zang. En in Mizrahi vindt hij de best denkbare pleitbezorger.


© Frits van der Waa 2006