Let op: de website is verhuisd naar fritsvanderwaa.nl

Niet geplaatst artikel voor de Volkskrant, 21 november 1994


Oude meesters bij Rumori

Rumori: werk van Boerman, Kunst, Isadora, Lucier en Altena, door het Schönberg Kwartet, Klaas Bakker en het Maarten Altena Ensemble. Frascati, Amsterdam.

Een drietal nieuwe werken van oude meesters vormde de grootste trekpleister bij het openingsconcert van de serie Rumori, die dit seizoen zijn vierde jaargang ingaat. De vier concerten tellende serie heeft als ondertitel 'de organisatie van geluid' en belicht telkens aan de hand van een dubbel- of zelfs driedubbel optreden verschillende manieren om geluid tot muziek te maken. Belangrijke factoren in de reeks zijn elektriciteit en improvisatie, maar ook de geschreven noten worden nimmer buiten beschouwing gelaten.
Met Topos Teleios, een strijkkwartet, en Garuda, een werk voor piano solo, maakte Jos Kunst (58) een ware come- back. Kunst, wiens stekelige, hermetische muziek in de jaren zeventig met enige regelmaat werd uitgevoerd, met name door het Asko Ensemble en aanverwante musici, heeft vijftien jaar lang, van 1975 tot 1989, niet gecomponeerd. Het is wonderlijk om in zijn nieuwe stukken te horen hoe hij met zijn tijd is meegegaan - het mag bij de nieuwe Kunst 'lekkerder' klinken dan bij de oude - zonder iets van zijn buitenbeentjeskarakter prijs te geven.
In Topos Teleios, buitengewoon sterk gespeeld door het Schönberg Kwartet, zijn de vier partijen, ondanks enige paarvorming, vrijwel voortdurend compact verweven tot homogene, maar zichzelf kastijdende akkoordprogressies, ketsende pizzicato- opeenhopingen en in- en uitwaaierende harmonieën. Naarmate het stuk zijn einde nadert groeit er een zekere consensus over het herhalen van intervallen binnen een akkoord en van de akkoorden zelf.
Niet minder intrigerend is Garuda, een uitermate vol, maar toch helder stuk waarin van tijd tot tijd een Chopin-achtige briljantie doorgonst. Pianist Klaas Bakker realiseerde de complexer muziek, die zich soms tot schijnbaar in verschillende tempi lopende lagen opeenstapelt, met een verbazingwekkend gemak.
Ook Vocalise 1994 van Jan Boerman, grootmeester van de Nederlandse elektronische muziek, is een in zekere zin langverbeid werk. Boerman realiseerde namelijk in 1976 een bandcompositie met de titel Vocalise-voorstudie, waarin hij voor het eerst de menselijke stem integreerde in zijn elektronisch klank-universum. Het resultaat, achttien jaar later, is een werk van ruim een half uur. Meer nog dan Boermans voorgaande werken - waarvan onlangs ten langen leste een drietal op cd is uitgebracht - kenmerkt Vocalise 1994 zich door een afwisseling van lange, haast tijdloze spanningsbogen, waarin de verkleuring van timbres de hoofdrol speelt, en dynamische erupties van rauwe klanken, die een bijna lichamelijk voelbare uitwerking hebben. Boermans elektronische klanken zijn zo vervuld van 'leven', dat het onderscheid tussen 'echte' en synthetische vocale geluiden bijzonder diffuus is. Niettemin zijn klinkers, medeklinkers en ruisklanken de bakens in het fascinerende parcours van dit werk, waarin fijnkorrelige microstructuren, tonen en harmonieën uit elkaar lijken voort te komen.
Het Maarten Altena Ensemble kon, ondanks zijn scherp bemeten samenspel, met het voorgaande niet helemaal wedijveren. Te Moana niu a kiwa II. Waaiata Aroha van Alison Isadora, de Nieuwzeelandse violiste van het ensemble, bood een niet al te opwindende afwisseling van venijnig geknerp en ietwat zoetsappige akkoordopeenvolgingen. Altena's eigen Cantus wordt door het aandeel van trombonist Wolter Wierbos bewaard voor een zekere steriliteit. Een zeer curieus onderdeel, dat inderdaad nog het beste gekwalificeerd kan worden als 'georganiseerd geluid', bleek Randstad (Memory Space , een stuk uit 1970, waarin de Amerikaanse componist Alvin Lucier de musici opdracht geeft om bij voorafgaand veldwerk verzamelde klankomgevingen zo natuurgetrouw mogelijk na te spelen op instrumenten. Het resultaat was hoogst merkwaardig en voor het grootste deel moeilijk te duiden, hoewel Altena's musici onmiskenbaar in Artis hebben staan luisteren op het moment dat er op de Plantage Middenlaan een ambulance langsraasde.


© Frits van der Waa 2006