Let op: de website is verhuisd naar fritsvanderwaa.nl

Genealogie van de Van der Waa's
van Hattem

Laatste revisie: 15 januari 2014

>>>    Nieuw: Kwartierstaat    <<<


Mail
Gebruiksaanwijzing
Privacy
Register
Stamboom

Introductie

Door de wegwijzer Tour te volgen krijgt u in acht pagina's een korte indruk van de opzet en de voornaamste aspecten van deze genealogie-site.

Voor alle duidelijkheid: deze genealogische gegevens heb ik niet zelf boven water gehaald. Ze berusten voor het overgrote deel op de naspeuringen van mijn oudoom Cees (Cornelis van der Waa), zijn zoon Gerard, en mijn verre, "aangetrouwde" oom Huib Bongers.
De gegevens over de families Tesselhoff, Graafland en Hooft zijn ontleend aan Het Geslacht Tesselhoff, samengesteld door Anton Lourens Tesselhoff, 1995.
Het materiaal over de familie Bruijel is ontleend aan de aantekeningen van Leo Elias Bruil.
Het onderdeel Terug naar Karel de Grote? is ontleend aan de genealogie-site www.molair.nl, samengesteld door Ludo Kies.
Verder komt dank toe aan al die internettende familieleden die diverse lege plekken in de genealogie hebben aangevuld.

De Waa is een meertje in de directe omgeving van Hattem (een kleine stad, vlak onder Zwolle).
Naar het zich laat aanzien komen alle Van der Waa's hiervandaan, maar de oorsprong van de familienaam ligt niet zo eenvoudig. Ondanks hun gemeenschappelijke herkomst hebben de dragers van deze naam niet allemaal dezelfde stamvader - en zelfs niet dezelfde stammoeder (al geldt dat voor twee takken weer wel).

Het eerste doel van deze site is tot een compleet overzicht te komen van alle Van der Waa's ter wereld (ja, heus!).
Bij deze roep ik dan ook alle leden van onze roemruchte familie op om hun steentje - of beter gezegd: takje - bij te dragen.
Het merendeel van dit onderzoek is twintig of meer jaar geleden verricht, dus zowel in het recente als in het grijze verleden zijn er nog tal van open plekken. Daarnaast zal ik ongetwijfeld fouten hebben gemaakt. Met zo'n hoeveelheid gegevens kan dat bijna niet anders. Laat me a.u.b. weten wanneer iets niet klopt of niet werkt, of als u niet tevreden bent met de hier opgenomen informatie.

Hoewel er verscheidene vrouwelijke lijnen zijn opgenomen is het ondoenlijk om ieders voorouders of nageslacht in kaart te brengen. Ik maak graag een uitzondering voor alle gegevens van vóór 1800, en voor gegevens over mijn eigen kwartierstaat.

Gebruiksaanwijzing

Het hart van deze genealogie bestaat uit een omvangrijk netwerk van "familiebladen". Er zijn drie wegwijzers door deze berg van familieleden:

Het namenregister, waarin alle vermelde personen (behalve velen uit de kwartierstaat) alfabetisch gerangschikt zijn
De stamboom: dit sterk gereduceerde overzicht maakt (hopelijk) duidelijk op welke manier de familielijnen lopen en waar zich nog open eindes bevinden. Er zijn aparte stambomen voor de familie Bruyl (en verwante spellingen).
Mijn kwartierstaat (in aanbouw).
• Voorts is er een zoekmachine (nog niet op de familiebladen, maar wel op de belangrijkste centrale pagina's).

Daarnaast zijn er nog wat extra hoofdstukken:
Wa(a)zige origines
Meer over De Waa - etymologie, legende, foto, en meer.
Losse takken: m.n. de Indonesische Van der Waa's.
Mijn eigen stamreeks
Terug naar Karel de Grote?

Privacy

Het publiceren van genealogische gegevens van levende personen op internet wordt door sommigen beschouwd als inbreuk op de persoonlijke levenssfeer. Om die reden heeft een bescheiden aantal verwanten mij verzocht hun gegevens te anonimiseren. Mocht u er bezwaar tegen hebben dat uw gegevens in deze genealogie zijn opgenomen, laat mij dit dan vooral weten via de mail of anderszins, dan zorg ik ervoor dat u niet meer herkenbaar bent.
Frits van der Waa


Naar het
begin van
de pagina
Naar de
stamboom
Naar het
Register

Naar hoofdmenu